Rate this post

TT

Drejtorët

Kodi i industrisë/
E specializuar

Kandidatët zgjedhin 1 nga 4 kombinime lëndore
për pranim Pranimi sipas rezultateve të provimit kombëtar të shkollës së mesme

Ekzaminimi i rezultateve të notave të klasës së 12-të

së pari

Diplomat e Inxhinierisë Softuerike përfshijnë: 7480103

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

Teknologjia e softuerit 102 Inteligjence artificiale * 121

2

Degët e Sigurisë së Informacionit në: 7480202

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

Inxhinieri Rrjeti 101

3

Specializimi në Sistemet e Informacionit të Menaxhimit: 7340405

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

Sistemi i Informacionit të Menaxhimit Standard CMU 410 (CMU)

4

Drejtimet e Dizajnit Grafik në: 7210403

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3.Matematikë, Letërsi, Vizatim (V01)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Letërsi, Vizatim (V01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

Dizajn grafik 111

5

Kryerja e Dizajnit të Modës: 7210404

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3.Matematikë, Letërsi, Vizatim (V01)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Letërsi, Vizatim (V01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

Stilist * 119

6

Diploma e Teknologjisë së Inxhinierisë Elektrike dhe Elektronike ka këto drejtime: 7510301

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

Energji elektrike automatike 110 Sistemi i ngulitur 114 Elektronikë dhe Telekomunikacion 109

7

Diplomat e Teknologjisë së Inxhinierisë së Automjeteve në: 7510205

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

Teknologjia e inxhinierisë së automobilave * 117

8

Drejtimet e Inxhinierisë së Automatizimit dhe Kontrollit në: 7520216

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

Inxhinieria e Kontrollit dhe Automatizimi * 118

9

Degët e Administrimit të Biznesit përfshijnë: 7340101

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

Administrata e Përgjithshme e Biznesit 400 Administrim Biznesi Marketing 401 Tregtia e jashtme (Administrimi i Biznesit Ndërkombëtar) 411 Biznes tregtar 412 Menaxhimi i burimeve njerëzore 417 Administrata e zyrës 418 Nr biznesi *
Administrim Biznesi i Pasurive të Paluajtshme * 421
415

dhjetë

Financë – Drejtime bankare në: 7340201

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

Financat e Biznesit 403 Banka 404

11

Degët e kontabilitetit përfshijnë: 7340301

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

Xem thêm :   Highlights Roma 1-1 Milan: Kịch tính đến phút chót
Kontabiliteti dhe auditimi 405 Kontabiliteti i korporatës 406 Kontabiliteti Shtetëror 409 Konsulencë tatimore dhe tatimore 419

i dymbëdhjeti

Specializimi në Inxhinieri Ndërtimi: 7580201

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

Industria e ndërtimit civil 105

13

Diplomat e Teknologjisë së Inxhinierisë së Ndërtimit në: 7510102

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

Teknologjia e Menaxhimit të Ndërtimit 206

14

Drejtimi në Inxhinieri Ndërtimi në Trafik: 7580205

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

Ndërtimi i rrugës 106

15

Drejtimet e Inxhinierisë së Mjedisit në: 7510406

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3.Matematikë, Kimi, Biologji (B00)
4. Letërsi, matematikë, kimi (C02)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Matematikë, Kimi, Biologji (B00)

Teknologji mjedisore 301

16

Drejtimet e Teknologjisë Ushqimore në: 7540101

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3.Matematikë, Kimi, Biologji (B00)
4. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Matematikë, Kimi, Biologji (B00 .)

Teknologjia e Ushqimit 306

17

Specializimi në Menaxhimin e Mjedisit dhe Burimeve Natyrore: 7850101

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3.Matematikë, Kimi, Biologji (B00)
4. Letërsi, Matematikë, Shkencat Sociale (C15)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
3. Letërsi, matematikë, kimi (C02)
4. Matematikë, Kimi, Biologji (B00)

Menaxhimi i Burimeve dhe Mjedisit 307 Menaxher i Burimeve të Turizmit * 414

18

Diplomë në Menaxhim Turizmi dhe Hotelerie: 7810201

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
3. Letërsi, Matematikë, Shkencat Sociale (C15)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1. Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Matematikë, fizikë, anglisht (A01)
3. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
4. Matematikë, Letërsi, Anglisht (D01)

Menaxhimi i Mikpritjes dhe Turizmit 407

19

Diplomë në Menaxhimin e Shërbimeve të Turizmit dhe Udhëtimit: 7810103

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
3. Letërsi, Matematikë, Shkencat Sociale (C15)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1. Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Matematikë, fizikë, anglisht (A01)
3. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
4. Matematikë, Letërsi, Anglisht (D01)

Menaxhimi i Turizmit dhe Udhëtimit 408 Menaxhimi i ngjarjeve dhe argëtimit * 413

20

Diplomë në Menaxhim të Shërbimit të Restoranteve dhe Ushqimit: 7810202

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
3. Letërsi, Matematikë, Shkencat Sociale (C15)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1. Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Matematikë, fizikë, anglisht (A01)
3. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
4. Matematikë, Letërsi, Anglisht (D01)

PSU Standard Restorant dhe Menaxhimi i Turizmit 409 (PSU)

21

Specializimi në Infermieri: 7720301

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3. Matematikë, Kimi, Biologji (B00)
4. Matematikë, Biologji, Letërsi (B03)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Kimi, Biologji (B00)
3.Matematikë, Biologji, Letërsi (B03)
4. Letërsi, matematikë, kimi (C02)

Infermieri e përgjithshme 302

22

Specializimi në Farmaci: 7720201

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3. Matematikë, Kimi, Biologji (B00)
4. Matematikë, Biologji, Letërsi (B03)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Kimi, Biologji (B00)
3.Matematikë, Biologji, Letërsi (B03)
4. Letërsi, matematikë, kimi (C02)

Farmacist (Universitet) 303

23

Specializimi në Mjekësi: 7720101

1. Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
2. Matematikë, Kimi, Biologji (B00)
3. Matematikë, Shkencë, Anglisht (D90)
4. Matematikë, Biologji, Anglisht (D08)

Xem thêm :   [REVIEW] The Collagen Enriched Shiseido Nhật Bản có tốt không?

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Kimi, Biologji (B00)
3.Matematikë, Fizikë, Biologji (A02)
4. Matematikë, Biologji, Anglisht (D08)

Mjeku i përgjithshëm – mjek i përgjithshëm 305

24

Departamenti DENTAL, MAXIMUM, ELEKTRONIK ka një degë 7720501

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
3.Matematikë, Kimi, Biologji (B00)
4.Matematikë, Shkencë, Anglisht (D90)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Kimi, Biologji (B00)
3.Matematikë, Fizikë, Biologji (A02)
4. Matematikë, Biologji, Anglisht (D08)

Doktor 304

25

Specializimi në Letërsi: 7229030

1. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
2. Letërsi, Matematikë, Shkencat Sociale (C15)
3. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)
4. Letërsi, matematikë, gjeografi (C04)

1. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
2.Matematikë, Letërsi, Anglisht (D01)
3. Letërsi, matematikë, histori (C03)
4. Letërsi, matematikë, gjeografi (C04)

Letërsia e gazetës 601

26

Kryerja e studimeve vietnameze: 7310630

1. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
2. Letërsi, Matematikë, Shkencat Sociale (C15)
3. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)
4.Matematikë, Fizikë, Anglisht (A01)

1. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
2.Matematikë, Letërsi, Anglisht (D01)
3. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
4. Matematikë, fizikë, anglisht (A01)

Turizmi Kulturor 605

27

Multimedia me specializim në: 7320104

1. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
2. Letërsi, Matematikë, Shkencat Sociale (C15)
3. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)
4.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)

1. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
2.Matematikë, Letërsi, Anglisht (D01)
3.Matematikë, Fizikë, Anglisht (A01)
4.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)

Komunikimet multimediale 607

28

Diplomat e Marrëdhënieve Ndërkombëtare përfshijnë: 7310206

1. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
2. Letërsi, Matematikë, Shkencat Sociale (C15)
3. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)
4.Matematikë, Fizikë, Anglisht (A01)

1. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
2.Matematikë, Letërsi, Anglisht (D01)
3. Letërsi, matematikë, fizikë (C01)
4.Matematikë, Fizikë, Anglisht (A01)

Marrëdhënie Ndërkombëtare (Programi Anglez) 608 Marrëdhënie Ndërkombëtare (Programi Japonez) 604 Marrëdhëniet Ndërkombëtare (Programi Kinez) * 603

29

Departamenti i Gjuhës Angleze ka këto drejtime: 7220201

1. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)
2. Letërsi, Histori, Anglisht (D14)
3. Letërsi, Dia, Anglisht (D15)
4. Letërsi, shkencë, anglisht (D72)

1. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)
2. Letërsi, Histori, Anglisht (D14)
3. Letërsi, Dia, Anglisht (D15)
4.Matematikë, Fizikë, Anglisht (A01)

Përkthyes Anglisht 701 Turizmi Anglez 702

30

Kryesor në gjuhën kineze: 7220204

1. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)
2. Letërsi, Histori, Anglisht (D14)
3. Letërsi, Dia, Anglisht (D15)
4. Letërsi, shkencë, anglisht (D72)

1. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)
2.Matematikë, Histori, Anglisht (D09)
3. Letërsi, Histori, Anglisht (D14)
4.Van, Dia, anglisht (D15)

kineze 703

tridhjetë e parë

Kryesorja në gjuhën koreane: 7220210

1.Matematikë, Letërsi, Anglisht (D01)
2.Matematikë, Biologji, Anglisht (D08)
3.Matematikë, Histori, Anglisht (D09)
4.Matematikë, Gjeografi, Anglisht (D10)

1.Matematikë, Letërsi, Anglisht (D01)
2.Matematikë, Biologji, Anglisht (D08)
3.Matematikë, Histori, Anglisht (D09)
4.Matematikë, Gjeografi, Anglisht (D10)

korean * 705

32

Degët e arkitekturës përfshijnë: 7580101

1.Matematikë, Fizikë, Vizatim (V00)
2.Matematikë, Letërsi, Vizatim (V01)
3.Matematikë, Shkenca Sociale, Vizatim (M02)
4.Matematikë, Shkencë, Vizatim (M04)

1.Matematikë, Fizikë, Vizatim (V00)
2.Matematikë, Letërsi, Vizatim (V01)
3.Matematikë, Anglisht, Vizatim (V02)
4. Matematikë, Gjeografi, Vizatim (V06)

Punime arkitektonike 107 Arkitektura e brendshme 108 Konservimi dhe Turizmi i Trashëgimisë Arkitekturore * 120

33

Specializimi në të Drejtën Ekonomike: 7380107

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
3. Letërsi, Matematikë, Shkencat Sociale (C15)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Fizikë, Anglisht (A01)
3. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

E drejta ekonomike 609

34

Specializimi në Drejtësi 7380101

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
3. Letërsi, Matematikë, Shkencat Sociale (C15)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

1.Matematikë, Fizikë, Kimi (A00)
2.Matematikë, Fizikë, Anglisht (A01)
3. Letërsi, Histori, Gjeografi (C00)
4. Letërsi, matematikë, anglisht (D01)

Jurisprudencë 606

35

Diplomë në Bioteknologji: 7420201

1.Matematikë, Kimi, Biologji (B00)
2.Matematikë, Biologji, Anglisht (D08)
3.Matematikë, Shkencë, Letërsi (A16)
4.Matematikë, Histori, Anglisht (D90)

1.Matematikë, Fizikë, Biologji (A02)
2.Matematikë, Kimi, Biologji (B00)
3.Matematikë, Biologji, Letërsi (B03)
4.Matematikë, Biologji, Anglisht (D08)

Bioteknologjia 310

By Cakhia TV

Cakhia TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *