Chính sách bảo mật

Mục đích của Chính sách Bảo Mật này là thông báo cho bạn về các nguyên tắc và thực tiễn liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web https://anc.edu.vn/ (sau đây gọi là “Cakhia TV”).

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý với Chính sách Bảo Mật này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo Mật này, xin vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Trang web Cakhia TV.

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Bảo Mật này bất kỳ lúc nào và sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở phía trên. Bạn nên kiểm tra Chính sách Bảo Mật này thường xuyên để biết các thay đổi mới nhất.

Thông tin cá nhân là gì?

Thông tin cá nhân là thông tin có thể được sử dụng để xác định hoặc liên hệ với một cá nhân cụ thể, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại hoặc số IP.

Thông tin không riêng tư là thông tin không liên quan hoặc không liên kết với thông tin cá nhân nào.

Thông tin nào chúng tôi thu thập?

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin từ bạn: thông tin cá nhân và thông tin không riêng tư.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua các biểu mẫu trực tuyến, email, điện thoại hoặc các phương tiện khác. Ví dụ: khi bạn đăng ký để nhận bản tin của chúng tôi, gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc phản hồi cho chúng tôi, hoặc thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi thu thập thông tin không riêng tư khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web. Ví dụ: loại thiết bị và trình duyệt bạn sử dụng để truy cập Trang web, số lượng lượt xem và lượt ghé thăm Trang web, các liên kết và quảng cáo bạn đã click vào trong khi ở Trang web.

Chú ý rằng trong một số trường hợp, chúng tôi có thể kết hợp thông tin không riêng tư với thông tin cá nhân để xác định danh tính của bạn khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ coi thông tin đó là thông tin cá nhân và xử lý nó theo Chính sách Bảo Mật này.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn?

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

– Cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc đăng ký

– Nâng cao trải nghiệm người dùng và cải thiện Trang web

– Gửi cho bạn các thông báo, bản tin, khuyến mãi và quảng cáo liên quan đến Trang web

– Phân tích hành vi người dùng để hiểu thị trường và xu hướng

– Ngăn chặn hoặc phát hiện các hoạt động gian lận hoặc vi phạm bảo mật

– Tuân thủ các luật và quy định áp dụng

Cách chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn?

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

– Khi bạn đồng ý hoặc yêu cầu chúng tôi làm như vậy

– Khi chúng tôi cần tiết lộ cho các nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc đối tác để hỗ trợ việc vận hành Trang web

– Khi chúng tôi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quyền lực công quyền để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc giải quyết tranh chấp

– Khi chúng tôi liên kết hoặc sáp nhập với một công ty khác

Chú ý rằng Trang web có thể có liên kết đến các trang web khác không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trên các trang web này. Bạn nên kiểm tra Chính sách Bảo Mật của từng trang web mà bạn ghé thăm.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin của bạn khỏi việc mất mát, truy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, không có biện pháp an ninh nào là 100% an toàn. Do đó, trong khi chúng tôi nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính riêng tư hay an toàn cho toàn bộ thông tin.

Bạn có quyền gì liên quan đến thông tin của bạn?

Bạn có quyền kiểm soát việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình. Các quyền này gồm:

– Quyền yêu cầu xem lại, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn

– Quyền từ chối hay rút lại sự đồng ý cho việc xử lý thông tin cá nhân của bạn

– Quyền khiếu nại hay phản hồi về việc xử lý thông tin cá nhân của bạn

– Quyền yêu cầu hạn chế hoặc ngừng việc xử lý thông tin cá nhân của bạn

– Quyền yêu cầu chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba

Để thực hiện các quyền này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email admin@https://anc.edu.vn/ hoặc số điện thoại 0979267355. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh nhất có thể.

Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại nào về Chính sách Bảo Mật này hoặc việc xử lý thông tin của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Tên công ty: Cakhia TV

Email: [email protected]