Sơ lược về các tổ chức bộ máy giáo dục Singapore

hè

Giáo dục Singapore
 

Giáo dục Singapore là một sáng kiến của cơ quan liên chính phủ được Chính phủ Singapore khởi xướng năm 2003 nhằm thiết lập và quảng bá Singapore với tư cách là đầu mối giáo dục hàng đầu và giúp học sinh quốc tế quyết định một cách đúng đắn về việc học tập ở Singapore. Sáng kiến này do Hội đồng Phát triển Kinh tế Singapore lãnh đạo và được Hội đồng Du lịch Singapore, SPRING Singapore, Doanh nghiệp Quốc tế Singapore và Bộ Giáo dục hỗ trợ. Sau đây là vai trò then chốt của mỗi cơ quan trên diễn đàn Giáo dục Singapore.

TỔNG CỤC DU LỊCH SINGAPORE (SINGAPORE TOURISM BOARD – STB) – CƠ QUAN XÚC TIẾN GIÁO DỤC (EDUCATION SERVICES DIVISION)

Quảng bá và tiếp thị cho Giáo dục Singapore ở nước ngoài

CỤC PHÁT TRIỂN KINH TẾ SINGAPORE (ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD – EDB)

Thu hút các học viện nổi tiếng thế giới đến thành lập học xá tại Singapore

DOANH NGHIỆP QUỐC TẾ SINGAPORE (INTERNATIONAL ENTERPRISE – IE)

Giúp các trường danh tiếng ở Singapore phát triển sự nghiệp của họ và thiết lập học xá ở nước ngoài

SPRING SINGAPORE

Quản lý việc cấp chứng nhận chất lượng cho các tổ chức giáo dục tư nhân ở Singapore

BÔ GIÁO DỤC SINGAPORE (MINISTRY OF EDUCATION – MOE)

Quản lý hệ thống trường công ở Singapore

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN XÚC TIẾN GIÁO DỤC

Là cơ quan quảng bá cho Giáo dục Singapore, Tổng Cục Du lịch Singapore thực hiện nhiều hoạt động quảng bá do Cơ quan Xúc tiến Giáo dục đảm nhận. Trọng tâm được đặt vào giáo dục cơ sở và nâng cao, đại học, đào tạo cho các công ty, và các khóa bồi dưỡng; vai trò của cơ quan xúc tiến giáo dục gồm:

a. Tổ chức các Triển lãm Giáo dục

b. Hướng dẫn và tư vấn về giáo dục

c. Đào tạo các chuyên gia tư vấn Giáo dục

d. Các nỗ lực quảng cáo và quảng cáo.

Cơ quan Xúc tiến Giáo dục gồm ba phòng ban tập trung vào các dịch vụ giáo dục tương ứng, đó là:

1. GIÁO DỤC CƠ SỞ VÀ NÂNG CAO (BASIC EDUCATION & HIGHER LEARNING – BEHL)

Giáo dục dự bị

Giáo dục cấp Chứng chỉ/Bằng Cao đẳng

Giáo dục Đại học

Trách nhiệm cốt lõi của BEHL gồm quảng bá giáo dục từ dự bị đến trên đại học. BEHL làm việc sát cánh với các học viện và các cơ sở giáo dục khác để hiểu biết ngành này và xây dựng các kênh cần thiết để quảng bá Giáo dục Singapore. Các nỗ lực quảng bá gồm tham gia và tổ chức các triển lãm về giáo dục ở nước ngoài để tăng nhận thức về thương hiệu và vươn tới thị trường đích.

2. ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO CÔNG TY (ENRICHMENT & CORPORATE TRAINING – ECT)

Các chuyến tham quan các Trường ở Nước ngoài

Các khóa Phát triển Cá nhân

Đào tạo các Nhà Quản lý
 

3. DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH VIÊN (STUDENTS SERVICES – SSD)

Các dịch vụ tư vấn về giáo dục

Các chương trình định hướng dành cho sinh viên quốc tế

Phản hồi của sinh viên

SSD cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên quốc tế từ các chương trình hướng dẫn sinh viên mới nhằm giúp họ thâm nhập môi trường mới dễ dàng hơn, các dịch vụ tư vấn giáo dục cho những sinh viên muốn biết thêm về các môn hiện có và cả các phương tiện phản hồi của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho cộng đồng sinh viên quốc tế ở đây. SSD quản lý Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế Singapore, là nơi sinh viên quốc tế có thể đến tìm các dịch vụ nói trên.

Ban Dịch vụ Giáo dục được đặt tại trụ sở chính của Hội đồng Du lịch Singapore

Đối với các trường tư hay còn gọi là PEI, làm sao tôi có thể biết PEI mà tôi nộp đơn xin học có uy tín và được tín nhiệm hay không?

Hiện tất cả các PEI đều cần phải đăng ký với Hội Đồng Giáo Dục Tư để có thể hoạt động tại Singapore và quá trình đăng ký tính tới năng lực quản lý tổ chức, chất lượng dịch vụ cung cấp và tính minh bạch thông tin của PEI đó.

Ngoài ra, những PEI tuyển sinh du học sinh cần phải được chứng nhận EduTrust. Chứng nhận EduTrust có 3 cấp – EduTrust Star (giá trị trong 4 năm), EduTrust (giá trị trong 4 năm) và EduTrust Provisional (giá trị trong 1 năm).

Các PEI phải nhận được quyết định phê duyệt của Hội Đồng Giáo Dục Tư để có thể tổ chức các khóa học văn bằng mở rộng liên kết với những trường đại học có thiện ý và nếu hoạt động độc lập bằng tên của mình, họ chỉ được phép tổ chức đào tạo tối đa ở cấp độ Advanced Diploma.

Một Chương Trình Đảm Bảo Học Phí (Fee Protection Scheme) cũng đã được hình thành để đảm bảo khoản học phí cho sinh viên học tại PEI. PEI bắt buộc phải đặt cọc tiền học phí vào một tài khoản đảm bảo hoặc mua bảo hiểm từ các công ty được Hội Đồng Giáo Dục Tư phê duyệt.

Tổ Chức Giáo Dục Tư (PEI)

Tổ Chức Giáo Dục Tư (PEI)

Các tổ chức giáo dục tư hiện giờ được gọi chung với cái tên viết tắt là PEI.

PEI có thể là một tổ chức tư nhân hoạt động theo mô hình doanh nghiệp thương mại hoặc vận hành như một tổ chức phi lợi nhuận có hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Họ phải đăng ký với Hội Đồng Giáo Dục Tư (CPE) tại Singapore.

CPE đã xây dựng Cơ Chế Đăng Ký Tăng Cường (Enhanced Registration Framework – ERF), theo quy định của Luật Giáo Dục Tư ( Private Education Act) và Quy Định Về Giáo Dục Tư (Private Education Regulations) để đảm bảo các PEI đạt một tiêu chuẩn nhất định theo mức yêu cầu và để bảo vệ quyền lợi của học sinh sinh viên khi đăng ký nhập học vào cơ sở giáo dục đó.

Cơ Chế Đăng Ký Tăng Cường (Enhanced Registration Framework)

Xuất sắc trong công tác bảo vệ sinh viên & chăm sóc phúc lợi, năng lực quản lý tổ chức và kiến thức học thuật vững vàng Chứng nhận EduTrust. Một PEI có EduTrust Star hoặc EduTrust là một cơ sở giáo dục vượt mức hoặc đạt mức hiệu quả hoạt động thỏa đáng cho tới đáng biểu dương trong tất cả các lĩnh vực quản lý trọng yếu và cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cũng như bảo vệ sinh viên, chăm sóc phúc lợi và những tiêu chuẩn bắt buộc theo như Cơ Chế Đăng Ký Tăng Cường Bắt Buộc (ERF) và chứng nhận này có giá trị trong 4 năm. Nền tảng của ERF bao gồm:

Đăng ký

Quản Lý Tổ Chức

Dịch Vụ Chất Lượng

Thông Tin Minh Bạch

Chương Trình Đảm Bảo Học Phí (FPS)

Một tổ chức giáo dục tư được chứng nhận EduTrust phải tuân theo những quy định sau:

Thu không quá 12 tháng học phí từ sinh viên

Bảo đảm khoản học phí mà tất cả các học sinh trong nước và quốc tế đã thanh toán. Việc này có thể thông qua một tài khoản ngân hàng đảm bảo hoặc chương trình bảo hiểm của các nhà cung cấp dịch vụ được chỉ định

Trong FPS có hai chương trình:

Bảo Vệ Học Phí thông qua Đặt Cọc Đảm Bảo

Học phí mà học sinh trả cho PEI sẽ được một bên thứ ba ủy quyền giữ – một ngân hàng được CPE phê duyệt. Tiền trong tài khoản đảm bảo sẽ được giải ngân theo đều đặn theo từng giai đoạn cho PEI, chỉ khi những điều kiện và yêu cầu cụ thể được đáp ứng. Hiện tại, DBS, HSBC và Standard Chartered Bank là ba ngân hàng tham gia chương trình này.

Bảo Vệ Học Phí thông qua Bảo Hiểm
 

PEI sẽ bố trí bảo đảm học phí của học sinh qua một chương trình bảo hiểm. Sản phẩm bảo hiểm được mua tại thời điểm khoản tiền được trả cho cơ sở giáo dục qua hệ thống ngân hàng điện tử và PEI phải mua bảo hiểm trong vòng 3 ngày. Các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm được CPE chỉ định là HSBC Insurance Singapore và Lonpac Insurance Bhd.

Q: Tôi có cần thị thực và thẻ thông hành sinh viên (Student Pass) để có thể học tập tại Singapore không?

A: Người nước ngoài phải xin thẻ thông hành sinh viên nếu học sinh đó đã được một cơ sở giáo dục nhận học để theo học hình thức toàn thời gian tại Singapore, trừ trường hợp học sinh là:

Thẻ thông hành của người phụ thuộc (Dependant’s Pass) theo học tại một trường Chính phủ/Chính phủ hỗ trợ/độc lập/nước ngoài/mẫu giáo có đăng ký với MOE hoặc trung tâm trông trẻ được MCYS cấp phép;

Người có giấy miễn nhập cảnh (Immigration Exemption Order); hoặc

Du khách có thẻ thăm viếng (Visit Pass) ngắn hạn tại Cửa khẩu Singapore (Singapore Checkpoint) và muốn tham dự một khóa học ngắn hạn có thể hoàn tất trong thời gian hiệu lực của thẻ thăm viếng ban đầu được cấp tại cửa khẩu Singapore hoặc trong vòng 30 ngày, tùy theo thời hạn nào ngắn hơn.

Khi nhận được Thư nhận học từ trường có giá trị trong 2 tuần, sinh viên nộp đơn phải tới Cơ Quan Cửa Khẩu và Nhập Cảnh (Immigration & Checkpoints Authority – ICA) để nộp đơn xin thẻ thông hành sinh viên. Đối với những sinh viên cần phải có thị thực để có thể vào Singapore, vui lòng đảm bảo hồ sơ xin thẻ thông hành sinh viên được gửi tới ICA ít nhất là 2 tháng và không quá 6 tháng trước ngày bắt đầu khóa học.

Cùng việc áp dụng EduTrust, tất cả các cơ sở giáo dục sẽ cần được chứng nhận bằng EduTrust để có thể nhận du học sinh vào các khóa học của họ.

Nguồn: www.Singaporeedu.gov.sg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked